Hans Raastad

Denne siden viser opplysninger om Hans Raastad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hans Raastad
NSD id-nummer: 8232
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bankkommisjonen Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Siviløkonom 1977
1993 Statens styre for Pengelotteriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Økonomisjef 1993
1994 Statens styre for Pengelotteriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Økonomisjef 1993
1995 Statens styre for Pengelotteriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Økonomisjef 1993
1996 Statens styre for Pengelotteriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Økonomisjef 1993
1997 Statens styre for Pengelotteriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Økonomisjef 1993 1997