Tor Georg Monsen

Denne siden viser opplysninger om Tor Georg Monsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tor Georg Monsen
NSD id-nummer: 8322
Fødselsår: 1927
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Innstillingsutvalget for Sentralrådet for narkotika Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 0 1980 1980
1980 Bekjempelse av alkohol og stoffmisbruk i Forsvaret Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Kommandør Ii
1981 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kommandør Ii 1981 1981
1981 Bekjempelse av alkohol og stoffmisbruk i Forsvaret Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Kommandør Ii
1981 Forsvarets boligråd (FBOR) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1243 Kommandør Ii 1981 1981
1982 Bekjempelse av alkohol og stoffmisbruk i Forsvaret Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Kommandør Ii 1981
1983 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kommandør Ii 1981