Bjørn Egge

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Egge fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Egge
NSD id-nummer: 8325
Fødselsår: 1918
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Kommandant 1980 1980
1980 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Leder Av departement 301 Kommandant 1980 1980
1982 Styret for Statens flyktningesekretariat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 0 President 1982 1982
1983 Styret for Statens flyktningesekretariat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Generalmajor 1982
1984 Styret for Statens flyktningesekretariat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Generalmajor 1982
1984 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Generalmajor 1984
1985 Styret for Statens flyktningesekretariat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Generalmajor 1982
1985 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Generalmajor 1984
1985 Utvalg om frivillige organisasjoner Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Generalmajor 1985
1986 Styret for Statens flyktningesekretariat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Generalmajor 1982 1986
1986 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Generalmajor 1984
1986 Utvalg om frivillige organisasjoner Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Generalmajor 1985
1987 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Generalmajor 1984 1987
1987 Utvalg om frivillige organisasjoner Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Generalmajor 1985
1988 Utvalg om frivillige organisasjoner Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Generalmajor 1985
1992 Styret for Carnegies Heltefond for Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Fhv. Generalmaj 1992
1993 Styret for Carnegies Heltefond for Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Fhv. Generalmaj 1992
1994 Styret for Carnegies Heltefond for Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Fhv Generalmaj 1992
1995 Styret for Carnegies Heltefond for Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Fhv. Generalmaj 1992
1996 Styret for Carnegies Heltefond for Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Fhv. Generalmaj 1992
1997 Styret for Carnegies Heltefond for Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Fhv. Generalmaj 1992