Svein Heglund

Denne siden viser opplysninger om Svein Heglund fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Svein Heglund
NSD id-nummer: 8331
Fødselsår: 1918
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Oppfinnelser av betydning for rikets sikkerhet Rådgivende organ Leder 301 Generalmajor 1970 1980
1981 Flyvedlikeholdsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalmajor 1981 1981