Gunnar Berg

Denne siden viser opplysninger om Gunnar Berg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gunnar Berg
NSD id-nummer: 838
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Breili videregående skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 706 Leder 1980 1980
1983 Styret for Breili videregående skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 706 Leder 1980
1984 Styret for Breili videregående skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 706 Adjunkt 1980
1984 Det regionale høgskolestyret for Vestfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 706 Adjunkt 1984
1985 Styret for Breili videregående skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 706 Adjunkt 1980
1985 Det regionale høgskolestyret for Vestfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 706 Adjunkt 1984
1986 Det regionale høgskolestyret for Vestfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 706 Adjunkt 1984
1987 Det regionale høgskolestyret for Vestfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 706 Adjunkt 1984