Alv Jakob Fostervoll

Denne siden viser opplysninger om Alv Jakob Fostervoll fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Alv Jakob Fostervoll
NSD id-nummer: 8389
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 1502 Fylkesmann 1977
1981 Utvalg for vurdering av aktuelle spørsmål som gjeld kommuneøkonomien Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1502 Fylkesmann 1981 1981
1981 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 1502 Fylkesmann 1977
1982 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 1502 Fylkesmann 1982 1982
1982 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1502 Fylkesmann 1982
1983 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 1502 Fylkesmann 1982
1984 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 1502 Fylkesmann 1982
1985 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 1502 Fylkesmann 1982
1988 Utvalg til vurdering av Overvåkingstjenesten Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1502 Fylkesmann 1988
1989 Utvalg til vurdering av Overvåkingstjenesten Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1502 Fylkesmann 1988
1989 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1502 Fylkesmann 1982
1990 Utvalg til vurdering av Overvåkingstjenesten Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1502 Fylkesmann 1988
1990 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1502 Fylkesmann 1982
1991 Utvalg til vurdering av Overvåkingstjenesten Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1502 Fylkesmann 1988
1991 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1502 Fylkesmann 1982
1992 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1502 Fylkesmann 1982
1993 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1502 Fylkesmann 1982
1994 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1502 Fylkesmann 1982
1995 Redningshelikopterutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 1502 Fylkesmann 1995
1995 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1502 Fylkesmann 1982
1996 Redningshelikopterutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 1502 Fylkesmann 1995
1996 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1502 Fylkesmann 1982
1997 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1502 Fylkesmann 1982