Børre Skaslien

Denne siden viser opplysninger om Børre Skaslien fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Børre Skaslien
NSD id-nummer: 8394
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Plansjef 1969
1981 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Plansjef 1969
1982 Byggesaksutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 1601 Plansjef 1982
1983 Byggesaksutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 1601 Plansjef 1982
1984 Byggesaksutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 1601 Plansjef 1982