Per Håkon Høisveen

Denne siden viser opplysninger om Per Håkon Høisveen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Håkon Høisveen
NSD id-nummer: 8427
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Energilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Kst.Byråsjef 1980 1980
1983 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1983
1983 Energilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Byråsjef 1980
1984 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1983
1984 Energilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Byråsjef 1980
1985 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1983
1985 Energilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Byråsjef 1980
1986 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1983
1987 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1983 1987
1991 Vassdragslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1990
1992 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1983 1992
1992 Vassdragslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1990
1993 Vassdragslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1990
1994 Vassdragslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1990
1995 Flomtiltaksutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1995
1996 Flomtiltaksutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1995