Gunnar Gjerde

Denne siden viser opplysninger om Gunnar Gjerde fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gunnar Gjerde
NSD id-nummer: 8428
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Fiskefelterstatningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1980 1980
1981 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1981 1981
1982 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1981 1982
1983 Kontaktutvalg for gass-spørsmål (Gassutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1983
1983 Fiskefelterstatningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1980
1984 Kontaktutvalg for gass-spørsmål (Gassutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1983
1984 Fiskefelterstatningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1980
1985 Rådet for forskning for samfunnsplanlegging Andre oppgaver Vanlig varamedlem 301 Underdirektør 1985
1985 Kontaktutvalg for gass-spørsmål (Gassutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1983
1985 Fiskefelterstatningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1980
1986 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1986
1986 Rådet for forskning for samfunnsplanlegging Andre oppgaver Vanlig varamedlem 301 Avdelingsdirektør 1985
1987 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1986
1988 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1986
1988 Styringsgruppe til å koordinere arbeidet med saksforberedelsen i Jan Mayen saken Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1988
1989 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1989
1989 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1989
1990 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1990
1990 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1990
1990 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1989
1990 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1989
1990 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Leder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1990
1991 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1990
1991 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1990
1991 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Leder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1990
1992 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1990
1992 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1990
1992 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Leder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1990
1995 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1995
1996 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1995 1996
1996 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1996
1996 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1996
1997 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1996
1997 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1996