Ole-Anders Lindseth

Denne siden viser opplysninger om Ole-Anders Lindseth fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ole-Anders Lindseth
NSD id-nummer: 8443
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1986
1987 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1986
1988 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1986
1988 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1988
1989 Ekofisk-Teesside kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1989
1989 Ekofisk-Emden kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1989
1989 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1988 1989
1989 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Vanlig varamedlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1989
1990 Ekofisk-Teesside kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1989
1990 Ekofisk-Emden kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1989
1990 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1990
1990 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1990
1990 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Vanlig varamedlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1989
1991 Ekofisk-Teesside kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1989
1991 Ekofisk-Emden kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1989
1991 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1990
1991 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1990
1992 Ekofisk-Teesside kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1989
1992 Ekofisk-Emden kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1989
1992 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1990
1992 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1990
1993 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1992
1993 Ekofisk-Teesside kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1989
1993 Ekofisk-Emden kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1989
1993 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1990
1993 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1990
1994 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1992
1994 Ekofisk-Teesside kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1989
1994 Ekofisk-Emden kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1989
1994 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1990
1994 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1990
1995 Ekofisk-Teesside kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1989
1995 Ekofisk-Emden kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1989
1995 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1990
1995 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1990
1996 Ekofisk-Teesside kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1989
1996 Ekofisk-Emden kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1989
1996 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1990
1996 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1990
1997 Koordineringsutvalget for EØS-saker Vanlig medlem I statsråd 219 Ekspedisjonssjef
1997 Ekofisk-Teesside kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1989
1997 Ekofisk-Emden kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1989
1997 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1990
1997 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1990