Dag F. Hansen

Denne siden viser opplysninger om Dag F. Hansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Dag F. Hansen
NSD id-nummer: 8473
Fødselsår: 1955
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Drivstofforsyningsrådet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem 301 Konsulent 1979
1981 Drivstofforsyningsrådet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem 301 Konsulent 1979
1983 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1983
1984 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1983
1989 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1989
1990 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1989
1991 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1989
1992 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1989
1997 Importrådet for landbruksvarer Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver 1996