Svein Kverneland

Denne siden viser opplysninger om Svein Kverneland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Svein Kverneland
NSD id-nummer: 8486
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Disponent 1974
1981 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Adm. Dir. 1981 1981
1981 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Disponent 1974
1983 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Disponent 1974
1984 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Disponent 1974
1985 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Disponent 1974
1986 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Disponent 1974
1987 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Disponent 1974
1988 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1103 Disponent 1988
1988 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Disponent 1974
1989 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1103 Disponent 1988
1989 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Disponent 1974
1990 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1103 Disponent 1988
1990 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Disponent 1974
1991 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1103 Disponent 1988
1991 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Disponent 1974
1992 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Disponent 1974