Odd Jacob Strand

Denne siden viser opplysninger om Odd Jacob Strand fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Odd Jacob Strand
NSD id-nummer: 8488
Fødselsår: 1924
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 213 Disponent
1981 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 213 Disponent
1982 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Disponent 1981 1982
1983 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Disponent 1982
1984 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Disponent 1982
1985 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Disponent 1982
1986 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Disponent 1982
1987 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Disponent 1982
1988 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Disponent 1982
1989 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Disponent 1982
1990 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Disponent 1982
1991 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Disponent 1982