Eva Bugge

Denne siden viser opplysninger om Eva Bugge fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Eva Bugge
NSD id-nummer: 8534
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1981 1981
1981 Arbeidsutvalget for de europeiske markedsspørsmål Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1981 1981
1981 Styret for veiledningskontoret for import fra utviklingsland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1981 1981
1982 Høgskolestyret ved Statens håndverks- og kunstindustriskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1982 1982
1983 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1981
1983 Styret for veiledningskontoret for import fra utviklingsland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1981
1992 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1992
1993 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1992
1993 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1993
1994 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1992
1994 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1993
1994 Rådet for norske sendelektorer, og for norskundervisningen i utlandet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1994
1995 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1992
1995 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1993
1995 Rådet for norske sendelektorer, og for norskundervisningen i utlandet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1994
1996 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1992 1996
1996 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1996
1996 Stipendkomiteen for Utvandringsfondet av 1975 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1995
1996 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1993 1996
1996 Rådet for norske sendelektorer, og for norskundervisningen i utlandet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1994 1996
1997 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1996
1997 Stipendkomiteen for Utvandringsfondet av 1975 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1995