Jon Dahl Engebretsen

Denne siden viser opplysninger om Jon Dahl Engebretsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jon Dahl Engebretsen
NSD id-nummer: 8539
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Arbeidsutvalget for de europeiske markedsspørsmål Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1981 1981
1981 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1981 1981
1981 Energiprognoseutvalget Rådgivende organ Nestleder Av departement 219 Byråsjef 1981 1981
1983 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1981 1983
1983 Energiprognoseutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 219 Byråsjef 1981
1983 Energilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Byråsjef 1982
1984 Energiprognoseutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 219 Byråsjef 1981
1984 Energilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Byråsjef 1982
1985 Energiprognoseutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 219 Underdirektør 1981
1985 Energilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Underdirektør 1982
1986 Energiprognoseutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 219 Underdirektør 1981
1987 Energiprognoseutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 219 Underdirektør 1981
1988 Energiprognoseutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 219 Underdirektør 1981
1989 Energiprognoseutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 219 Underdirektør 1981
1990 Energiprognoseutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 219 Underdirektør 1981
1991 Energiprognoseutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 219 Underdirektør 1981
1992 Energiprognoseutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 219 Underdirektør 1981