Kjeld Rimberg

Denne siden viser opplysninger om Kjeld Rimberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjeld Rimberg
NSD id-nummer: 8548
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør 1981 1981
1987 A/S Vinmonopolets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Adm. Direktør 1987
1987 Styret i Den norske stats oljeselskap a.s Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 301 Adm. Direktør 1987
1988 A/S Vinmonopolets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Generaldirektør 1987
1988 Styret i Den norske stats oljeselskap a.s Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 301 Generaldirektør 1987
1989 A/S Vinmonopolets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Generaldirektør 1987 1989
1989 Styret i Den norske stats oljeselskap a.s Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 301 Generaldirektør 1987 1989
1991 A/S Vinmonopolets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Generaldirektør 1987 1991
1993 Utvalg for gransking av interne forhold i UNI Storebrand (UNI-2) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Generaldirektør 1993
1994 Utvalget for gjennomgang av forbrukerapparatet Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Konsulent 1994
1995 A/S Vinmonopolets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Konsulent 1987 1995
1995 Utvalget for gjennomgang av forbrukerapparatet Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Konsulent 1994