Kay Olav Winther

Denne siden viser opplysninger om Kay Olav Winther fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kay Olav Winther
NSD id-nummer: 8559
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 215 Skolesekretær 1981 1981
1981 Forsøksrådet for skoleverket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 215 Skolesekretær 1981 1981
1982 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 215 Sekretær 1982 1982
1983 Forsøksrådet for skoleverket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 215 Sekretær 1981 1984
1983 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 215 Sekretær 1982
1984 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 215 Skolesekretær 1981 1984
1984 Forsøksrådet for skoleverket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 215 Skolesekretær 1981 1984
1984 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 215 Skolesekretær 1984
1984 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 215 Skolesekretær 1984
1984 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 215 Skolesekretær 1982
1985 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 215 Skolesekretær 1984
1985 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 215 Skolesekretær 1984
1985 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 215 Skolesekretær 1982
1986 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 215 Skolesekretær 1984
1986 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 215 Skolesekretær 1984
1986 Utvalg til å forberede mesterbrevlovens ikrafttreden Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 215 Skolesekretær 1986
1987 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 215 Direktør 1984
1987 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 215 Direktør 1984
1987 Utvalg til å forberede mesterbrevlovens ikrafttreden Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 215 Direktør 1986
1987 Mesterbrevnemnda Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 215 Direktør 1987
1988 Rådet for kriminalomsorgen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 215 Direktør 1988
1989 Rådet for kriminalomsorgen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 215 Direktør 1988
1990 Rådet for kriminalomsorgen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 215 Direktør 1988
1991 Rådet for kriminalomsorgen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 215 Direktør 1988