Ole-Jørgen Woltmann

Denne siden viser opplysninger om Ole-Jørgen Woltmann fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ole-Jørgen Woltmann
NSD id-nummer: 8571
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forbundsrektor 1981 1981
1982 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Studierektor 1982 1982
1983 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Forbundsrektor 1982
1984 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Forbundsrektor 1982
1985 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Forbundsrektor 1982 1985