Borghild Abusland

Denne siden viser opplysninger om Borghild Abusland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Borghild Abusland
NSD id-nummer: 8582
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Rådet for samarbeid med utviklingsland på petroleumssektoren Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1981 1981
1984 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 301 Byråsjef 1984
1985 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 301 Byråsjef 1984
1986 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 301 Byråsjef 1984
1987 Kontaktutvalget for forskning Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1987
1987 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 301 Byråsjef 1984
1988 Kontaktutvalget for forskning Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1987
1988 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 301 Byråsjef 1984 1988
1989 Kontaktutvalget for forskning Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1987 1989