Marit Skartveit

Denne siden viser opplysninger om Marit Skartveit fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Marit Skartveit
NSD id-nummer: 8588
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Rådgivende utvalg for samarbeid med utviklingsland petroleumsektor Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Siviløkonom 1981 1981
1981 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Siviløkonom 1981 1981
1983 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Seksjonssjef 1981
1984 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Seksjonssjef 1981 1984
1987 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Seksjonssjef 1981 1987
1990 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Direktør 1990
1991 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Direktør 1990
1992 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Direktør 1990 1992
1992 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 1103 Direktør 1992
1993 Styret for Norsk Tipping A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1103 Forsyningsdirek 1993
1993 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 1103 Forsyningsdirek 1992
1994 Styret for Norsk Tipping A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1103 Forsyningsdirek 1993
1994 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 1103 Forsyningsdirek 1992