Karen Alette Melander

Denne siden viser opplysninger om Karen Alette Melander fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Karen Alette Melander
NSD id-nummer: 8608
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1981 1981
1983 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1981
1984 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1981
1985 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1981
1990 Nedgraderingsrådet Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1989
1991 Nedgraderingsrådet Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1989
1992 Nedgraderingsrådet Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1989
1993 Nedgraderingsrådet Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1989
1994 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1994
1994 Nedgraderingsrådet Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1989
1995 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1994
1995 Nedgraderingsrådet Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1989
1996 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1994
1996 Nedgraderingsrådet Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1989
1997 Utredning av Statens Luftambulansetjeneste Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1997