Rolf Qvenild

Denne siden viser opplysninger om Rolf Qvenild fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Rolf Qvenild
NSD id-nummer: 8620
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 604 Adm.Direktør 1981 1981
1983 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 604 Adm. Direktør 1981
1984 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 604 Adm. Direktør 1981 1984
1994 Styret for Høgskolen i Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 604 Høgskolelektor 1994
1995 Styret for Høgskolen i Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 604 Høgskolelektor 1994
1996 Styret for Høgskolen i Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 604 Høgskolelektor 1994
1997 Styret for Høgskolen i Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 604 Førstelektor 1994 1997