Olav Sitje

Denne siden viser opplysninger om Olav Sitje fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Olav Sitje
NSD id-nummer: 8624
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1981 1981
1983 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1981
1984 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1981 1984
1987 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1981 1987
1989 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1989
1990 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1981 1990
1990 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1989
1991 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1989