Karl Glad

Denne siden viser opplysninger om Karl Glad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Karl Glad
NSD id-nummer: 8628
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Generaldirektør 1981 1981
1983 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Generaldirektør 1981
1984 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Generaldirektør 1981 1984
1990 Målsettingsutvalget for Norsk Forsvarsteknologi A/S Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Konsernsjef 1990
1990 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Konsernsjef 1988
1991 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Konsernsjef 1988
1993 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1993
1994 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Adm Direktør 1993
1995 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1993
1996 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1993 1996