Georg Apenes

Denne siden viser opplysninger om Georg Apenes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Georg Apenes
NSD id-nummer: 8650
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Utvalg for kulturelt samarbeid med utlandet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 103 Stortingsrepresentant 1981 1981
1983 Utvalg for kulturelt samarbeid med utlandet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 103 Stortingsrepresentant 1981
1984 Utvalg for kulturelt samarbeid med utlandet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 103 Stortingsrepresentant 1981
1986 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 103 Stortingsrepresentant 1985
1987 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 103 Stortingsrepresentant 1985
1990 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 103 Direktør 1990
1991 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 103 Direktør 1990
1995 Personregisterlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 103 Direktør 1995
1995 Rådet for dyreetikk Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 103 Direktør 1993
1996 Personregisterlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 103 Direktør 1995
1996 Rådet for dyreetikk Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 103 Direktør 1993
1997 Personregisterlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 103 Direktør 1995