Peter Gullestad

Denne siden viser opplysninger om Peter Gullestad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Peter Gullestad
NSD id-nummer: 8652
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Delegasjon til å føre forhandlinger med Sovjetunionen om delelinjen mellom norsk og sovjetisk kontinentalsokkel Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 1201 Førstekonsulent 1981 1981
1990 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Avdelingsdirekt 1990
1991 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Avdelingsdirekt 1991
1991 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Avdelingsdirekt 1990
1992 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Avdelingsdirekt 1991 1992
1992 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Avdelingsdirekt 1990
1994 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Avdelingsdirekt 1990 1994
1996 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Fiskeridirektør 1996
1997 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Fiskeridirektør 1997
1997 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør 1997
1997 Den blandede norsk-sovjetiske fiskerikommisjon Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 1201 Fiskeridirektør 1996
1997 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Fiskeridirektør 1996