Turid Varsi

Denne siden viser opplysninger om Turid Varsi fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Turid Varsi
NSD id-nummer: 8658
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Delegasjon til FN's 38. ordinære generalforsamling Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 833 Stortingsrepresentant 1981 1981
1981 Statens idrettsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 833 Lærer 1981 1981
1981 Utvalg til å vurdere nærradiospørsmål Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 833 Lærer/Pt. Student 1981 1981
1981 Myklevollutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 833 1981 1981
1983 Myklevollutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 833 Lærer 1981
1984 Myklevollutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 833 Lærer 1981
1985 Myklevollutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 833 Lærer 1981
1986 Myklevollutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 833 Lærer 1981