Bård Andersen

Denne siden viser opplysninger om Bård Andersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bård Andersen
NSD id-nummer: 8672
Fødselsår: 1924
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Den blandede norsk-sovjetiske kommisjon for nymerking av riksgrensen mellom Norge og Sovjetunionen i området ved Melkefoss kraftverk ved Pasvikelven Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Fagsjef 1981 1981
1982 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem 301 Fagsjef
1983 Den blandede norsk-sovjetiske kommisjon for nymerking av riksgrensen mellom Norge og Sovjetunionen i området ved Melkefoss kraftverk ved Pasvikelven Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Fagsjef 1981
1983 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem 301 Fagsjef
1984 Den blandede norsk-sovjetiske kommisjon for nymerking av riksgrensen mellom Norge og Sovjetunionen i området ved Melkefoss kraftverk ved Pasvikelven Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Fagsjef 1981
1984 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem 301 Fagsjef
1985 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem 301 Fagsjef
1986 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem 301 Fagsjef
1987 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem 301 Fagsjef
1988 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem 301 Fagsjef
1989 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem 301 Fagsjef
1990 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem 301 Fagsjef
1991 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem 301 Fagsjef
1992 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem 301 Fagsjef 1992 1992