Tore Haslestad

Denne siden viser opplysninger om Tore Haslestad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tore Haslestad
NSD id-nummer: 8673
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Den blandede norsk-sovjetiske kommisjon for nymerking av riksgrensen mellom Norge og Sovjetunionen i området ved Melkefoss kraftverk ved Pasvikelven Delegasjon/Kommisjon Medlem og sekretær I statsråd 605 Overingeniør 1981 1981
1983 Den blandede norsk-sovjetiske kommisjon for nymerking av riksgrensen mellom Norge og Sovjetunionen i området ved Melkefoss kraftverk ved Pasvikelven Delegasjon/Kommisjon Medlem og sekretær I statsråd 605 Overingeniør 1981
1984 Den blandede norsk-sovjetiske kommisjon for nymerking av riksgrensen mellom Norge og Sovjetunionen i området ved Melkefoss kraftverk ved Pasvikelven Delegasjon/Kommisjon Medlem og sekretær I statsråd 605 Overingeniør 1981
1984 Delegasjon til å forestå de arbeider som tilligger Norge ved grenseoppgangen Norge-Sverige 1984-87 Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 605 Overingeniør 1983
1985 Delegasjon til å forestå de arbeider som tilligger Norge ved grenseoppgangen Norge-Sverige 1984-87 Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 605 Overingeniør 1983
1986 Delegasjon til å forestå de arbeider som tilligger Norge ved grenseoppgangen Norge-Sverige 1984-87 Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 605 Overingeniør 1983
1987 Delegasjon til å forestå de arbeider som tilligger Norge ved grenseoppgangen Norge-Sverige 1984-87 Delegasjon/Kommisjon Medlem og sekretær I statsråd 605 Overingeniør 1983
1988 Delegasjon til å forestå de arbeider som tilligger Norge ved grenseoppgangen Norge-Sverige 1984-87 Delegasjon/Kommisjon Medlem og sekretær I statsråd 605 Overingeniør 1983
1989 Delegasjon til å forestå de arbeider som tilligger Norge ved grenseoppgangen Norge-Sverige 1984-87 Delegasjon/Kommisjon Medlem og sekretær I statsråd 605 Overingeniør 1983