Even Rusten

Denne siden viser opplysninger om Even Rusten fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Even Rusten
NSD id-nummer: 8709
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1981 1981
1981 Brevskolerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Opplysningssekretær 1981 1981
1983 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Opplysningssekret 1981
1983 Brevskolerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Opplysningssekret 1981
1984 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Opplysningssekret 1981
1984 Brevskolerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Opplysningssekret 1981
1985 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Opplysningssekret 1981
1985 Brevskolerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Opplysningssekret 1981 1985
1986 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Opplysningssekret 1981