Per Chr. Øiestad

Denne siden viser opplysninger om Per Chr. Øiestad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Chr. Øiestad
NSD id-nummer: 8710
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 217 Sjefredaktør 1981 1981
1983 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 217 Sjefsredaktør 1981
1984 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 217 Sjefredaktør 1981 1984
1988 Utvalg for tildeling av tilskudd til utgivelse av lærebøker Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 217 Direktør 1986
1989 Utvalg for tildeling av tilskudd til utgivelse av lærebøker Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 217 Direktør 1986
1990 Utvalg for tildeling av tilskudd til utgivelse av lærebøker Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 217 Direktør 1986
1991 Utvalg for tildeling av tilskudd til utgivelse av lærebøker Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 217 Direktør 1986
1992 Utvalg for tildeling av tilskudd til utgivelse av lærebøker Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 217 Direktør 1986