Kåre Skadberg

Denne siden viser opplysninger om Kåre Skadberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kåre Skadberg
NSD id-nummer: 8711
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Kontorsjef 1981 1981
1983 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Kontorsjef 1981
1984 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Kontorsjef 1981 1984
1988 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Kontorsjef 1981 1988
1990 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Kontorsjef 1981 1990