Grethe K. Starheim

Denne siden viser opplysninger om Grethe K. Starheim fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Grethe K. Starheim
NSD id-nummer: 8712
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Studiekonsulent 1981 1981
1983 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Studiekonsulent 1981