Arnfinn Stuhaug

Denne siden viser opplysninger om Arnfinn Stuhaug fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arnfinn Stuhaug
NSD id-nummer: 8715
Fødselsår: 1929
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Styret for Statens Treningssenter for Skipsmanøvri Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 230 Kontorsjef 1981 1981
1982 Styret for Statens Treningssenter for Skipsmanøvri Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 230 Kontorsjef 1981 1982
1982 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 230 Kontorsjef 1982 1982
1983 Utvalg for sjøfartsfag Rådgivende organ Leder Av departement 230 Kontorsjef 1982
1984 Utvalg for sjøfartsfag Rådgivende organ Leder Av departement 230 Kontorsjef 1982
1986 Styret for Statens navigasjonsskolefartøyer M/S Sj Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Kontorsjef 1985
1987 Styret for Statens navigasjonsskolefartøyer M/S Sj Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 230 Kontorsjef 1985
1987 Utvalg for fiskeri- og sjøfartsfag Leder Av departement 230 Kontorsjef 1985
1988 Styret for Statens navigasjonsskolefartøyer M/S Sj Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 230 Kontorsjef 1985
1988 Utvalg for fiskeri- og sjøfartsfag Leder Av departement 230 Kontorsjef 1985 1988
1989 Styret for Statens navigasjonsskolefartøyer M/S Sj Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 230 Kontorsjef 1985
1990 Styret for Statens navigasjonsskolefartøyer M/S Sj Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 230 Kontorsjef 1985
1991 Styret for Statens navigasjonsskolefartøyer M/S Sj Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 230 Kontorsjef 1985
1992 Styret for Statens navigasjonsskolefartøyer M/S Sj Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 230 Kontorsjef 1985
1993 Styret for Statens navigasjonsskolefartøyer M/S Sj Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 230 Kontorsjef 1985
1994 Styret for Statens navigasjonsskolefartøyer M/S Sj Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 230 Kontorsjef 1985 1994