Roald Vaage

Denne siden viser opplysninger om Roald Vaage fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Roald Vaage
NSD id-nummer: 8742
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Styret for Norges Fiskerihøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1601 Direktør 1981 1981
1986 Utvalg til å gjennomgå fiskeridirektoratets havforsknig Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Direktør 1986
1987 Utvalg til å gjennomgå fiskeridirektoratets havforsknig Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Direktør 1986
1992 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Direktør 1992
1992 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1601 Direktør 1992
1993 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Direktør 1992
1993 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1601 Direktør 1992
1994 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Adm Direktør 1992
1994 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1601 Adm Direktør 1992
1994 Styret for ordningen med fiskeforsøk og veiledning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Adm Direktør 1994
1995 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Adm. Direktør 1992
1995 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1601 Adm. Direktør 1992
1995 Styret for ordningen med fiskeforsøk og veiledning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Adm. Direktør 1994
1996 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Adm. Direktør 1992
1996 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1601 Adm. Direktør 1992
1996 Styret for ordningen med fiskeforsøk og veiledning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Adm. Direktør 1994
1997 Styret for ordningen med fiskeforsøk og veiledning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Adm. Direktør 1994