Jens Øen

Denne siden viser opplysninger om Jens Øen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jens Øen
NSD id-nummer: 8774
Fødselsår: 1925
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Tilsynsmann 1981 1981
1984 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Tilsynsmann 1981 1984
1984 Kompetanseutvalget for folkehøgskolen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Tilsynsmann 1984
1985 Kompetanseutvalget for folkehøgskolen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Tilsynsmann 1984