Lisbeth Hårstad

Denne siden viser opplysninger om Lisbeth Hårstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lisbeth Hårstad
NSD id-nummer: 8883
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Rådet for ergoterapeut- og fysioterapeututdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1981 1981
1983 Rådet for ergoterapeut- og fysioterapeututdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1981
1983 Styret for Sophies Minde Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1983
1983 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende fysioterapeuter Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1983
1984 Rådet for ergoterapeut- og fysioterapeututdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1981
1984 Styret for Sophies Minde Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1983
1984 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende fysioterapeuter Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1983 1984
1985 Rådet for ergoterapeut- og fysioterapeututdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1981 1985
1985 Styret for Sophies Minde Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1983
1986 Styret for Sophies Minde Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1983
1987 Styret for Sophies Minde Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1983
1988 Styret for Sophies Minde Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1983
1988 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende fysioterapeuter Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1988
1989 Rådet for ergoterapeut- og fysioterapeututdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Utredningsleder 1981 1989
1989 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende fysioterapeuter Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Utredningsleder 1988
1990 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende fysioterapeuter Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Utredningsleder 1988
1991 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Utredningsleder 1991
1992 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Utredningsleder 1991
1993 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av andre 301 Utredningsleder 1991
1994 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av andre 301 Utredningsleder 1991
1995 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Andre tilknyttede personer Av andre 301 Utredningsleder 1991