Rolf Magne Frøysland

Denne siden viser opplysninger om Rolf Magne Frøysland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Rolf Magne Frøysland
NSD id-nummer: 89
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Maktutredningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 301 Stortingsrepresentant 1973
1980 Bransjerådet for hermetikk- og konservesindustrien Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1968 1980
1980 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Nestformann
1980 Utvalg til bedre utnyttelse av marine ressurser Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 301 Nestformann 1980 1980
1981 Maktutredningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 301 Stortingsrepresentant 1973
1981 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Nestformann
1981 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 301 Nestformann 1981 1981
1986 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestformann 1980
1987 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1980
1987 Fondsstyret for landbrukets næringsmiddelforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Nestleder 1987
1988 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1988
1988 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1980 1988
1988 Fondsstyret for landbrukets næringsmiddelforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Nestleder 1987
1989 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1988
1989 Fondsstyret for landbrukets næringsmiddelforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Nestleder 1987 1989
1989 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 301 Nestleder 1981 1989
1990 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1988
1990 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestleder 1990
1990 Markedsutvalget for poteter Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestleder 1990
1991 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestleder 1990 1992
1991 Markedsutvalget for poteter Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestleder 1990
1992 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Nestleder 1992
1992 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestleder 1990 1992
1992 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 301 Nestleder 1981 1992
1992 Markedsutvalget for poteter Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestleder 1990
1993 Markedsutvalget for poteter Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestleder 1990
1994 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Nestleder 1981 1994
1994 Markedsutvalget for poteter Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestleder 1990
1995 Markedsutvalget for poteter Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestleder 1990