Trude Sæbø

Denne siden viser opplysninger om Trude Sæbø fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Trude Sæbø
NSD id-nummer: 8914
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 706 Advokat 1981 1981
1983 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 706 Lagdommer 1981
1983 Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstrere Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 706 Lagdommer 1983
1983 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 706 Lagdommer 1983
1984 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 706 Lagdommer 1981
1984 Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstrere Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 706 Lagdommer 1983
1984 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 706 Lagdommer 1983
1985 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 706 Lagdommer 1981 1985
1985 Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstrere Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 706 Lagdommer 1983
1985 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 706 Lagdommer 1983
1986 Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstrere Rådgivende organ Leder I statsråd 706 Lagdommer 1983 1986
1986 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 706 Lagdommer 1983
1987 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 706 Lagdommer 1983
1988 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 706 Lagdommer 1983
1989 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 706 Lagdommer 1981 1989
1989 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 706 Lagdommer 1983
1989 Utvalg til å vurdere gjennomføring av menneskerettigheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 706 Lagdommer 1989
1990 Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstrere Rådgivende organ Leder Av departement 706 Lagdommer 1983 1990
1990 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 706 Lagdommer 1983
1990 Utvalg til å vurdere gjennomføring av menneskerettigheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 706 Lagdommer 1989
1991 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 706 Lagdommer 1983
1991 Utvalg til å vurdere gjennomføring av menneskerettigheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 706 Lagdommer 1989
1992 Utvalg til å vurdere gjennomføring av menneskerettigheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 706 Lagdommer 1989
1993 Utvalg til å vurdere gjennomføring av menneskerettigheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 706 Lagdommer 1989