Per Theodor Haugen

Denne siden viser opplysninger om Per Theodor Haugen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Theodor Haugen
NSD id-nummer: 8915
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Skuespiller 1981 1981
1983 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Skuespiller 1981
1984 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Skuespiller 1981
1985 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Skuespiller 1981 1985
1989 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Teatersjef 1981 1989