Inger Lise Eid

Denne siden viser opplysninger om Inger Lise Eid fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Inger Lise Eid
NSD id-nummer: 8916
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Ballettdanser 1981 1981
1983 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Ballettdanser 1981
1984 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Ballettdanser 1981
1985 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Ballettdanser 1981 1985
1989 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Forbundsleder 1981 1989
1990 Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstrere Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 301 Ballettdanser 1990
1991 Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstrere Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 301 Ballettdanser 1990
1992 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ballettdanser 1992
1992 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ballettdanser 1992
1992 Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstrere Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 301 Ballettdanser 1990
1993 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ballettkunstner 1992
1993 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ballettkunstner 1992
1993 Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstrere Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 301 Ballettkunstner 1990
1994 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ballettkunstner 1992
1994 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ballettkunstner 1992
1994 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ballettkunstner 1994
1995 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Dansekunstner 1992
1995 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Dansekunstner 1994
1996 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Dansekunstner 1992
1996 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Dansekunstner 1994