Turid Hundstad

Denne siden viser opplysninger om Turid Hundstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Turid Hundstad
NSD id-nummer: 8917
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Styret i A.C. Houens legat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Byråsjef 1981 1981
1981 Byutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1981 1981
1986 Styret i A.C. Houens legat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Underdirektør 1981 1986
1987 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1987
1988 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1987
1989 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1987
1990 Kontaktutvalget for forskning Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1990
1990 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1987
1991 Kontaktutvalget for forskning Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1990
1991 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1987
1992 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1987 1992
1994 Styret for Audiovisuelt produksjonsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Direktør 1994
1994 Styret for Kredittilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1994
1995 Styret for Audiovisuelt produksjonsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Direktør 1994
1995 Statens styre for Pengelotteriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1995
1995 Styret for Kredittilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1994
1996 Styret for Audiovisuelt produksjonsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Direktør 1994
1996 Statens styre for Pengelotteriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Direktør 1995
1996 Styret for Kredittilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1994
1997 Styret for Audiovisuelt produksjonsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Direktør 1994
1997 Statens styre for Pengelotteriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1995 1997
1997 Styret for Kredittilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1994