Turid Haaland

Denne siden viser opplysninger om Turid Haaland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Turid Haaland
NSD id-nummer: 8918
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Styret i A.C. Houens legat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Arkitekt 1981 1981
1984 Styret i A.C. Houens legat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Arkitekt 1981
1985 Styret i A.C. Houens legat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Arkitekt 1981
1986 Styret i A.C. Houens legat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Arkitekt 1981 1986