William Mulholland

Denne siden viser opplysninger om William Mulholland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: William Mulholland
NSD id-nummer: 8920
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Styret i A.C. Houens legat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Musiker 1981 1981
1984 Styret i A.C. Houens legat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Lektor 1981
1984 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Lektor 1984
1985 Styret i A.C. Houens legat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Lektor 1981
1985 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Lektor 1984
1986 Styret i A.C. Houens legat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Lektor 1981 1986
1986 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Lektor 1984