Åse-Marie Nesse

Denne siden viser opplysninger om Åse-Marie Nesse fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Åse-Marie Nesse
NSD id-nummer: 8921
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Styret i A.C. Houens legat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Forfatter 1981 1981
1984 Styret i A.C. Houens legat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Forfatter 1981
1985 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Universitetslekto 1985
1985 Styret i A.C. Houens legat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Universitetslekto 1981
1985 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Universitetslekto 1985
1986 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Universitetslekto 1985
1986 Styret i A.C. Houens legat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Universitetslekto 1981 1986
1986 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Universitetslekto 1985
1987 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Universitetslek 1985
1987 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Universitetslek 1985
1988 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Universitetslek 1985
1993 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 301 Universitetslek 1993
1994 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 301 Universitetslek 1993
1995 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 301 Universitetslek 1993
1996 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 301 Universitetslek 1993