Kari Rolfsen

Denne siden viser opplysninger om Kari Rolfsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kari Rolfsen
NSD id-nummer: 8932
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Billedhugger 1981 1981
1981 Styret for Utsmykkingsfondet for nye statsbygg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Billedkunstner 1981 1981
1983 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Billedkunstner 1980
1983 Styret for Utsmykkingsfondet for nye statsbygg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Billedkunstner 1981
1984 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Billedkunstner 1980
1984 Styret for Utsmykkingsfondet for nye statsbygg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Billedkunstner 1981