Helge Johan Thue

Denne siden viser opplysninger om Helge Johan Thue fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Helge Johan Thue
NSD id-nummer: 8939
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Amanuensis 1981 1981
1983 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Amanuensis 1980