Olaug Svartveit

Denne siden viser opplysninger om Olaug Svartveit fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Olaug Svartveit
NSD id-nummer: 8940
Fødselsår: 1914
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1247 Adjunkt 1981 1981
1983 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1247 Adjunkt 1980
1984 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1247 Adjunkt 1980