Kirsten Stokmo

Denne siden viser opplysninger om Kirsten Stokmo fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kirsten Stokmo
NSD id-nummer: 8943
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1902 Fotograf 1981 1981
1983 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1902 Fotograf 1980
1984 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1902 Fotograf 1980
1989 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Fotograf 1989
1990 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Fotograf 1989
1991 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Fotograf 1989
1992 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Fotograf 1989
1995 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Fotograf 1995
1996 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Fotograf 1995