Mari Kollandsrud

Denne siden viser opplysninger om Mari Kollandsrud fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Mari Kollandsrud
NSD id-nummer: 8947
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Arkitekt 1981 1981
1981 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Arkitekt 1981 1981
1983 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Arkitekt 1981
1983 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Arkitekt 1981
1983 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Arkitekt 1983
1984 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Arkitekt 1981
1984 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Arkitekt 1981
1984 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Arkitekt 1983
1985 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Arkitekt 1981
1985 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Arkitekt 1983
1986 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Arkitekt 1983
1987 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Arkitekt 1983